Franek wojownik

Celem tej strony jest pokazanie walki
naszego małego synka z przeciwnościami losu.
Ale nie tylko...

Przekaż Frankowi podatku wpisując:

Cel szczegółowy: 366/L Franciszek Leś | nr KRS: 0000186434

Można również przekzać darowiznę:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo, oddz. w Złotowie | 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 | w tytule: 366/L Franciszek Leś

Strona w budowie

Zapraszamy wkrótce ...